Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 12

Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 12

Chào các bạn ! Trong loạt bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu đến các bạn những bài luyện nghe N2, với mục đích hỗ trợ các bạn đang luyện thi N2 có thể nghe tốt hơn và đạt điểm tốt hơn trong phần thi nghe N2. Mời các bạn cùng học bài đầu tiên : luyện nghe N2 bài 12

Hướng dẫn luyện nghe N2 bài 12

Hướng dẫn cách luyện

Các bạn nghe và làm như bình thường. Sau khi nghe và lựa chọn đáp án, các bạn có thể tham khảo dạng bài và bài dịch tham khảo.

Ngoài ra các bạn có thể áp dụng cách làm các bài tập dạng này theo như cách làm tham khảo phía dưới để áp dụng cho các dạng bài tương tự sau này.

Luyện nghe N2 bài 12

Các bạn hãy click vào video dưới đây để bắt đầu nghe

Nội dung luyện nghe N2 bài 12

男の人が、アンケートの結果を説明しています。アンケートの結果は、どうでしたか。

:先日の、大学の建設についての、アンケートの結果をお知らせします。地域の住民の半分以上が、このアンケートに答えてくれました。これを見る限りでは、住民の意見は反対より賛成のほうが多いという結果になっています。ただし、わずかに上回っているという程度で、どちらともいえないという人が、3分の1近くいます。そういう人たちの理解を得るためにも、引き続き説明をしていくことが必要だと思います。

アンケートの結果は、どうでしたか。

1.半分以上反対している

2.3分の2以上の人が賛成している

3.賛成でも反対でもない人がやく3分の1いる

4.賛成より反対の人のほうが多い

Từ khó trong bài:

わずかに : chỉ

理解を得る(りかいをえる): nắm được

引き続き(ひきつづき): tiếp tục

Lời dịch tham khảo:

Người đàn ông đang giải thích về kết quả khảo sát. Kết quả khảo sát như thế nào ?

Người đàn ông: Tôi xin thông báo về kết quả khảo sát về việc xây dựng trường đại học. Hơn một nửa người dân địa phương đã trả lời cuộc khảo sát này. Chỉ cần nhìn vào cái này, ta thấy được kết quả ý kiến người dân tán thành nhiều hơn là phản đối. Tuy nhiên ở mức chỉ vượt quá một chút, những người không có ý kiến cũng chiếm gần 1/3. Để hiểu được những người này, tôi nghĩ việc tiếp tục giải thích hơn nữa là cần thiết.

Câu hỏi: Kết quả khảo sát như thế nào ?

  1. Hơn một nửa phản đối.
  2. 2/3 tán thành
  3. Người không phản đối cũng không tán thành chiếm 1/3
  4. Người phản đối nhiều hơn tán thành.

Hướng dẫn cách làm :

Dạng bài: Số liệu

Để có thể hiểu và làm dạng bài nghe này một cách hiệu quả, các bạn có thể áp dụng theo từng bước sau đây:

1. Nắm bắt chủ đề và câu hỏi:

Trước tiên, các bạn cần nắm bắt được tình huống câu chuyện ở đây là gì ?

男の人が、アンケートの結果を説明しています

Người đàn ông đang giải thích về kết quả khảo sát.

=> Chủ đề: nhắc đến khảo sát chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến số liệu.

Và câu hỏi được đặt ra là :

アンケートの結果は、どうでしたか。

Kết quả khảo sát như thế nào ?

=> Với dạng bài này, các bạn cần tập trung lắng nghe mô tả liên quan đến số liệu chỉ ra kết quả của khảo sát.

2.Memo lại những ý chính:

Ở dạng đề này, các bạn chỉ nắm các đặc điểm mô tả liên quan đến số liệu như:

半分以上(はんたいいじょう): hơn một nửa

反対より賛成(はんたいよりさんせい): tán thành hơn phản đối

わずかに上回っている(わずかうわまわている): chỉ hơn một chút

3分の1(3ぶんのいち): 1 phần 3

3. Suy luận, lựa chọn đáp án:

Đáp án: 3.賛成でも反対でもない人が約3分の1いる

Đáp án 1: trong bài có nhắc đến hơn một nửa người dân đã trả lời cho cuộc khảo sát (このアンケートに答えてくれました) chứ không phải hơn một nửa số người dân phản đối => Loại đáp án 1

Đáp án 2: trong bài chỉ nhắc đến số ý kiến đồng ý nhiều hơn ý kiến phản đối (住民の意見は反対より賛成のほうが多い) chứ không có thông tin cụ thể nào xác định 2/3 số người dân tán thành => Loại đáp án 2

Đáp án 4: Như đã nêu ở trên, việc người phản đối nhiều hơn người tán thành là hoàn toàn không chính xác => Loại đáp án 4

Đáp án 3: Trong bài có nhắc đến việc người không có ý kiến gì chiếm gần 1/3 (どちらともいえないという人が、3分の1近くいます) cũng đồng nghĩa với đáp án số người không tán thành cũng không phản đối chiếm 1/3 (賛成でも反対でもない人がやく3分の1いる)

Vậy nên, đáp án phù hợp nhất là đáp án: 3.Người không phản đối cũng không tán thành chiếm 1/3

Trên đây là nội dung hướng dẫn luyện nghe N2 bài 12. Hy vọng các bạn có thể nâng cao khả năng nghe một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng luyện nghe tiếng Nhật N2 theo các bài khác trong chuyên mục : Luyện nghe N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: