You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

khẩn cấp, đơn giản, chỉ là, cảm giác tiếng Nhật là gì ?

khẩn cấp, đơn giản, chỉ là, cảm giác tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

khẩn cấp, đơn giản, chỉ là, cảm giác tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
khẩn cấp, đơn giản, chỉ là, cảm giác tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : khẩn cấp đơn giản, chỉ là cảm giác

khẩn cấp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひじょう
Ví dụ :
Đang trong tình trạng khẩn cấp
態です。

đơn giản, chỉ là

Nghĩa tiếng Nhật () : ただ
Cách đọc : ただ
Ví dụ :
Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy thôi
はただしたかっただけです。

cảm giác

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かんじ
Ví dụ :
Đứa trẻ đó là đứa có cảm giác tốt
あのじのです。

Trên đây là nội dung bài viết : khẩn cấp, đơn giản, chỉ là, cảm giác tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: