You dont have javascript enabled! Please enable it!

người quen, tốc độ, lập, tạo (văn bản,giấy tờ) tiếng Nhật là gì ?

người quen, tốc độ, lập, tạo (văn bản,giấy tờ) tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

người quen, tốc độ, lập, tạo (văn bản,giấy tờ) tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
người quen, tốc độ, lập, tạo (văn bản,giấy tờ) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : người quen tốc độ lập, tạo (văn bản,giấy tờ)

người quen

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しりあい
Ví dụ :
Tôi đã gặp người quen ở trong phố
街でいをかけたよ。

tốc độ

Nghĩa tiếng Nhật () : ペース
Cách đọc : ペース
Ví dụ :
Anh ấy đang chạy với tốc độ rất cao nhỉ
はとてもいペースでっているね。

lập, tạo (văn bản,giấy tờ)

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さくせい
Ví dụ :
Hãy lập các giấy tờ cần thiết trước ngày mai cho tôi
までにしてください。

Trên đây là nội dung bài viết : người quen, tốc độ, lập, tạo (văn bản,giấy tờ) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: