You dont have javascript enabled! Please enable it!

nhiệt độ không khí, hàng hóa, hút tiếng Nhật là gì ?

nhiệt độ không khí, hàng hóa, hút tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

nhiệt độ không khí, hàng hóa, hút tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
nhiệt độ không khí, hàng hóa, hút tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : nhiệt độ không khí hàng hóa hút

nhiệt độ không khí

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きおん kion
Ví dụ :
Nhiệt độ hôm nay là 26 độ
Nhiệt độ hiện tại là 30 độ
は26です。
は30です。

hàng hóa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しなもの shinamono
Ví dụ :
Cửa hàng này bán nhiều loại hàng hoá
そのはいろいろなっている。

hút

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : すう suu
Ví dụ :
Anh ấy hít một hơi dài
きくった。

Trên đây là nội dung bài viết : nhiệt độ không khí, hàng hóa, hút tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: