You dont have javascript enabled! Please enable it!

quan sát, tiền thuế, bất thường tiếng Nhật là gì ?

quan sát, tiền thuế, bất thường tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

quan sát, tiền thuế, bất thường tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
quan sát, tiền thuế, bất thường tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : quan sát tiền thuế bất thường

quan sát

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かんさつ
Ví dụ :
Hãy quan sát sự trưởng thành của hoa và viết nhật ký
してきなさい。

tiền thuế

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぜいきん
Ví dụ :
Đây là sự lãng phí tiền thuế
これは駄遣いだね。

bất thường

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いじょう
Ví dụ :
Mùa hè nay nóng bất thường
さですね。

Trên đây là nội dung bài viết : quan sát, tiền thuế, bất thường tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: