You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

tỉ lệ, chính thức, tham dự, trình diễn tiếng Nhật là gì ?

tỉ lệ, chính thức, tham dự, trình diễn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tỉ lệ, chính thức, tham dự, trình diễn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tỉ lệ, chính thức, tham dự, trình diễn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tỉ lệ chính thức tham dự, trình diễn

tỉ lệ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : わりあい
Ví dụ :
2 loại hoá chất đó, pha trộng theo tỷ lệ 1 : 3
つのを13のぜたんだ。

chính thức

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せいしき
Ví dụ :
Tôi đã nhận được thư mời chính thức
りました。

tham dự, trình diễn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しゅつじょう
Ví dụ :
Hôm này có 8 đội lên trình diễn
は8チームがしました。

Trên đây là nội dung bài viết : tỉ lệ, chính thức, tham dự, trình diễn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: