Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

二 : Nhị.

Onyomi : に.

Kunyomi : ふた-つ.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ : 

Cách nhớ chữ Kanji 二
hình 2 ngón tay
Những từ thường gặp> :

二個 (にこ): 2 cái

二人(ふたり)2 người

二つ(ふたつ)2 cái

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục