Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

体 : Thể.

Onyomi : たい/ てい.

Kunyomi : からだ.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 体
Nếu bản thân bị thương, hãy băng bó vết thương và nghỉ ngơi
Những từ thường gặp :

体(からだ): cơ thể

体温(たいおん):thân nhiệt

体育(たいいく):thể dục

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục