Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Kanji 光

Âm Hán Việt của chữ 光 : Quang

Onyomi : こう .

Kunyomi : ひかり / ひか .

Cấp độ :

Cách Nhớ chữ 光 :

Cách nhớ chữ Kanji 光
Hình ảnh chùm tia sáng

Những từ thường gặp có chứa chữ Kanji 光 :

光(ひかり): Tia sáng

光る(ひかる):Chiếu sáng

観光(かんこう):Tham quan

日光(にっこう):Ánh năng

光線(こうせん)Tia sáng

光景(こうけい):Quang cảnh

光熱費(こうねつひ):Tiền điện

Một số câu thành ngữ, quán ngữ có chứa chữ Hán 光 :

Nguồn tham khảo : wiki

Trên đây là nội dung thiết yếu cần học cho chữ Kanji 光 . Các bạn có thể học các chữ khác trong các chuyên mục liên quan, hoặc tham khảo thêm tại danh mục : Từ điển Kanji. Hãy nhập chữ Kanji mà bạn cần tìm vào công cụ tìm kiếm tại đó.

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục