Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

台 : Đài.

Onyomi : だい / たい.

Kunyomi : うてな.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 台
Người đứng trên bục
Những từ thường gặp :

台所(だいどころ):nhà bếp

台形(だいけい):hình thang

台湾(たいわん):đài loan

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục