Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

君 : Quân

Onyomi : クン

Kunyomi : きみ

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 君
Tướng quân của tôi cầm gậy và dùng miệng (口) ra lệnh cho tôi.

Các từ thường gặp:

山本君 やまもとくん cậu Yamamoto

君 きみ bạn

君主 くんしゅ quân chủ, người trị vì

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục