Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

夏 : Hạ

Onyomi :

Kunyomi : なつ

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 夏
Vì mùa hè rất nóng nên một người đã đổ gục xuống trong bóng râm
Những từ thường gặp :

夏休み(なつやすみ):nghỉ hè

夏祭り(なつまつり):lễ hội hè

夏服(なつふく):quần áo hè

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục