Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

字 : Tự.

Onyomi : じ.

Kunyomi : あざ / あざな / ~な.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 字
Đứa bé học chữ trong nhà
Những từ thường gặp :

漢字(かんじ):chữ Hán

字典(じてん):từ điển

習字(しゅうじ):luyện chữ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục