Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

将 : Tướng

Cách đọc theo âm Onyomi : ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 将, 祖, 育
Tướng quân đang nghĩ về tương lai

Các từ thường gặp:

将来 しょうらい tương lai
将棋 しょうぎ cờ nhật
将軍 しょうぐん tướng quân
主将 しゅしょう đội trưởng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục