Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

方 : Phương.

Onyomi : ほう.

Kunyomi : かた.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 方
Hãy đi về hướng có lá cờ
Những từ thường gặp :

方(かた):ngài, vị

考え方(かんがえかた):cách nghĩ

方法(ほうほう):phương pháp

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục