Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

服 : Phục

Onyomi : ふく

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 服
Phơi quần áo dưới Trăng
Những từ thường gặp :

洋服(ようふく):âu phục

和服(わふく):quàn áo truyền thống Nhật

衣服(いふく):y phục

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục