Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

歌 : Ca

Onyomi :

Kunyomi : うた / うた-う

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 歌
Mọi người mở miệng thật to và hát vang
Những từ thường gặp :

歌手(かしゅ):ca sỹ

和歌山県(わかやまけん)-tỉnh Wakayama

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục