Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

死 : Tử.

Onyomi : し.

Kunyomi : し-ぬ.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 死
Đó có phải cuốn sách “Tử nạn tại Tahiti” không タヒチ
Những từ thường gặp :

死ぬ(しぬ):chết

死体(したい):tử thi

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục