Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

涼 : Lương

Cách đọc theo âm Onyomi : リョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : すず_しい

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 涼, 静, 公

Mưa làm mát cả thủ đô()

Các từ thường gặp:

涼しい すずしい mát mẻ
涼む すずむ làm mát
清涼飲料水 せいりょういんりょうすい đồ uống nhẹ
夕涼み ゆうすずみ đi ra ngoài vào buổi chiều tối cho mát

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục