Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

祖 : Tổ

Cách đọc theo âm Onyomi : ソ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 祖, 育, 性

Khi thăm mộ tổ tiên, họ thường cúng bái đồ vật

Các từ thường gặp:

祖父 おおじ ông nội
祖母 うば bà ngoại
祖先 そせん tổ tiên
祖国 そこく nước mẹ, mẫu quốc
先祖 せんぞ tổ tiên
祖父母 そふぼ ông bà
元祖 がんそ người tạo lập
教祖 きょうそ người sáng lập giáo phái

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục