Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

花 : Hoa

Onyomi : か / け

Kunyomi : はな

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 花
Cỏ biến thành hoa
Những từ thường gặp :

生け花(いけばな):nghệ thuật cắm hoa

花火(はなび):pháp hoa

火事(かじ):hỏa hoạn

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục