Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

葉 : Diệp

Onyomi : ヨオ

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 葉
Thể giới (世) được bao phủ bởi cỏ và lá cây (木)

Các từ thường gặp:

葉 (は) : lá

言葉 (けとば) : lời nói, từ vựng

葉書 (はがき) : bưu thiếp, tấm thiệp

紅葉 (こうよう) : lá đỏ

紅葉 (もみじ) : lá đỏ, lá momiji

落ち葉 (おちば) : lá rụng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục