Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

西 : Tây.

Onyomi : せい / さい.

Kunyomi : にし.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ 西
Phía Tây là một trong 4 phía
Những từ thường gặp :

西 (にし) : phía tây

西南 (せいなn) : tây nam

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục