Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

野 : Dã.

Onyomi : や / しょ.

Kunyomi : の.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 野
Họ tới cánh đồng để chuẩn bị cày trước
Những từ thường gặp :

野球(やきゅう):bóng chày

野原(のはら):đồng cỏ

野菜(やさい):rau củ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục