Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Trường : 長.

Onyomi : ちょう.

Kunyomi : なが.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 長、明、半
Đây là hình dáng của một người tóc dài 髪が長い人の姿です(かみがながいひとのすがたです)
Các từ thường gặp :

長い(ながい):   Dài

社長(しゃちょう):Giám đốc

部長(ぶちょう):Trưởng ban, trưởng phòng

身長(しんちょう):Chiều cao, tầm vóc

長所(ちょうしょ):Sở trường, điểm mạnh

長男(ちょうなん):Trưởng nam

長方形(ちょうほうけい):Hình chữ nhật

長さ(ながさ):Chiều dài

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục