Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

青 : Thanh

Onyomi : せい / しょう

Kunyomi : あお / あお-い

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 青
Cả trăng lẫn cỏ cây đều có màu xanh
Những từ thường gặp :

青空(あおぞら):trời trong xanh

青年(せいねん): thanh niên

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục