« Back to Glossary Index

魚 : Ngư

Onyomi : ぎょ

Kunyomi : さかな

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách hớ chữ Kanji 魚
Hình con cá
Những từ thường gặp :

魚(さかな):cá

金魚(きんぎょ):cá vàng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục
error: