Học chữ Kanji bằng hình ảnh 休、銀、読

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 休、銀、読Học chữ Kanji bằng hình ảnh 休、銀、読

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục học Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)HƯU : 休

Cách đọc theo âm Onyomi:  きゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi: やす

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 休、銀、読
Có người đang nghỉ ở chỗ cái cây

Các từ thường gặp:

む(やすむ):Nghỉ ngơi

み(やすみ):Nghỉ,vắng mặt

み(なつやすみ):Nghỉ hè

み(ひるやすみ):  Nghỉ trưa

(きゅうじつ):Ngày nghỉ

講(きゅうこう):Sự ngừng lên lớp,nghỉ dạy

(ていきゅうび):Ngày nghỉ định kì

2)NGÂN: 銀

Cách đọc theo âm Onyomi:  ぎん

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Bạc thì không tốt bằng vàng

Các từ thường gặp:

(ぎんこう):Ngân hàng

(ぎん):Bạc

(すいぎん):Thủy ngân

(ぎんいろ):Màu bạc

河(ぎんが):Ngân hà,thiên hà

3)ĐỘC : 読

Cách đọc theo âm Onyomi:  どく、とう、とく

Cách đọc theo âm Kunyomi: よ

Cách Nhớ:

Anh ấy nói hãy đọc cuốn sách bán chạy nhất này

Các từ thường gặp:

む(よむ):Đọc

(よみもの):Bài viết,sách

(どくしょ):Sự đọc sách

(どくしゃ):Bạn đọc,độc giả

(くとうてん):Dấu chấm câu

(あいどくしょ):Cuốn sách yêu thích

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 強、虫、持

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 病、休、買

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 銀、広、友

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: