Học chữ Kanji bằng hình ảnh 低、教、室

Học chữ Kanji bằng hình ản低、教、室Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 低、. Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh 低、

1)Đề : 低

Cách đọc theo âm Onyomi: てい

Cách đọc theo âm Kunyomi: ひく

Cách Nhớ:

De 1 2

Tại sao tên () tôi lại bị gạch chân. Vì thành tích kém.

Các từ thường gặp:

低い(ひくい): Thấp

低(さいてい): Thấp nhất, tồi tệ

(ていか): Giảm

(ていおん): Nhiệt độ thấp

圧(ていきあつ): Áp suất thấp

低(こうてい): Cao thấp

 

2)Giáo : 教

Cách đọc theo âm Onyomi: きょう

Cách đọc theo âm Kunyomi: おし, おそ

Cách Nhớ:

Giao

Ông nội chống gậy, ông ngoại cầm sách dạy cháu ().

Các từ thường gặp:

える(おしえる): Dạy

(きょうしつ): Phòng học

(きょうかい): Nhà thờ

(きょういく): Giáo dục

(きょうじゅ): Giáo sư

(きょうし): Giáo viên

(きょうかしょ): Sách giáo khoa

(しゅうきょう): Tôn giáo

わる(おそわる): Được dạy

 

3)Thất : 室

Cách đọc theo âm Onyomi: しつ

Cách đọc theo âm Kunyomi: むろ

Cách Nhớ:

That

Ngày thứ 7 được nghỉ tôi ở nhà ngồi chơi thôi.

Các từ thường gặp:

(きょうしつ): Phòng học

(かいぎしつ): Phòng họp

(けんきゅうしつ): Phòng nghiên cứu

(まちあいしつ): Phòng chờ

(おんしつ): Nhà kính

(ちかしつ): Phòng hầm

(わしつ): phòng kiểu Nhật

(よくしつ): Phòng tắm

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 通、進、果

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 旅、場、戸

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 風、所 、屋

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: