Học chữ Kanji bằng hình ảnh 何、父、母

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 何、父、母Học chữ Kanji bằng hình ảnh 何、父、母

Mời các bạn tiếp tục học Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Hà : 何

Cách đọc theo âm Onyomi:  か

Cách đọc theo âm Kunyomi: なに、 なん

Cách Nhớ:

Người kia đang chuyển cái gì đó Đó là cái gì? 人が何を運んでいます(ひとがなにをはこんでいかす) それは何?

Các từ thường gặp:

(なん/なに):Cái gì

か(なにか):Cái gì đó

(なんにん):  Mấy người

(なんじ):Mấy giờ

でも(なんでも):Cái gì cũng

(なんど):Bao nhiêu lần, mấy lần

(きかがく):Hình học

2)Phụ : 父

Cách đọc theo âm Onyomi: ふ

Cách đọc theo âm Kunyomi: ちち

Cách Nhớ:

Bố thì có ria mép 父にはひげがあります

Các từ thường gặp:

(ちち):Bố

さん(おとうさん):Bố (khi con gọi bố)

(ちちのひ):Ngày của bố

(そふ):Ông

(ふぼ):Cha mẹ

(そふぼ):Ông bà

/伯(おじ):Cậu, chú bác

3)Mẫu : 母

Cách đọc theo âm Onyomi:  ぼ

Cách đọc theo âm Kunyomi: はは

Cách Nhớ:

Hình của mẹ ẵm con

さんのです

Các từ thường gặp:

(はは):Mẹ

さん(おかあさん):Mẹ (khi con gọi mẹ)

(ははのひ):Ngày của mẹ

(そぼ):bà

(ふぼ):Bố mẹ

(そふぼ):Ông bà

(ぼご):Tiếng mẹ đẻ

/伯(おば):Cô, gì, mợ

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 多、少、気

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 元、古、新

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、駅

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: