Học chữ Kanji bằng hình ảnh 元、古、新

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 元、古、新Học chữ Kanji bằng hình ảnh 元、古、新

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục học Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)NGUYÊN : 元

Cách đọc theo âm Onyomi:  げん、がん

Cách đọc theo âm Kunyomi: もと

Cách Nhớ:

 nguyen

 

Nếu hai người cùng chạy thì sẽ trở nên rất khỏe

Các từ thường gặp:

な(げんきな):khỏe mạnh

(がんじつ):mồng một tết

(あしもと):khuyết điểm,điểm yếu

(じもと):  địa phương,trong vùng

(げん):nguyên gốc,cơ sở,văn bản

(きげんぜん):trước công nguyên

2)CỔ: 古

Cách đọc theo âm Onyomi:  こ

Cách đọc theo âm Kunyomi: ふる

Cách Nhớ:

co

 

Nếu bạn nghe cùng một câu chuyện 10 lần thì câu chuyện đó đã trở thành chuyện cũ rồi

Các từ thường gặp:

い(ふるい):cũ

(ちゅうこ):đồ cũ

(ふるほん):sách cũ

(こうこがく):khảo cổ học

(こだい):cổ đại,thời xưa

3)TÂN : 新

Cách đọc theo âm Onyomi:  しん

Cách đọc theo âm Kunyomi: あたら、 あら、 にい

Cách Nhớ:

tan

 

Để khởi đầu một điều gì mới, bạn đứng lên trên cái cây để nhìn toàn cảnh xung quanh, sau đó dùng cái rìu để chặt bỏ những gì cũ, không hợp thời

Các từ thường gặp:

しい(あたらしい):mới

(しんぶん):báo chí

(しんかんせん):tàu shinkansen

(しんねん):năm mới

鮮な(しんせんな):tươi

たな(あらたな):tươi

潟(にいがた):nigata

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 入、店、町

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 休、銀、読

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 走、貝、病

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: