Học chữ Kanji bằng hình ảnh 入、店、町

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 入、店、町Học chữ Kanji bằng hình ảnh 入、店、町

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)NHẬP: 入

 

Cách đọc theo âm Onyomi:  にゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi: はい, い

Cách Nhớ:

Đây là nhà tôi. Rất rộng phải không?

Các từ thường gặp:

る(はいる): Vào, đi vào

れる(れる): Cho vào, bỏ vào

 /(りぐち): Cửa vào

する(にゅうがくする): Nhập học

する(にゅういんする): Nhập viện

る(きにる): Yêu thích

 輸(ゆにゅう): Nhập khẩu

(しゅうにゅう): Thu nhập

 

2)ĐIẾM : 店

Cách đọc theo âm Onyomi:  てん

Cách đọc theo âm Kunyomi: みせ

Cách Nhớ:

Cà chua được bày ở cái kệ trước cửa hàng

Các từ thường gặp:

(みせ): Cửa hàng

(きっさてん): Quán giải khát

(てんいん): Nhân viên bán hàng

(しょてん): Cửa hàng sách

(ばいてん): Quầy bán hàng

(てんちょう): Chủ cửa hàng

(ほんてん): Trụ sở chính

(してん): Chi nhánh

 

3)ĐINH : 町

 

Cách đọc theo âm Onyomi:  ちょう

Cách đọc theo âm Kunyomi: まち

Cách Nhớ:

Thị trấn có ruộng nước và con đường

Các từ thường gặp:

(まち): Thị trấn, con phố

(きたやままち): Thị trấn kitayama

(ちょうちょう): Thị trưởng

(ちょうみん): Người dân trong thị trấn

(じょうかまち): Phố cổ

(みなとまち): Phố cảng

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 強、虫、持

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 病、休、買

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 銀、広、友

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :