Học chữ Kanji bằng hình ảnh 危, 険, 拾

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 危, 険, 拾

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 危, 険, 拾 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 危 : Nguy

Cách đọc theo âm Onyomi : キ

Cách đọc theo âm Kunyomi : あぶ_ない, あや_うい

Cách Nhớ:

Nhìn hòn đá ở trên cái mỏm đá kìa.thật nguy hiểm

Các từ thường gặp:

ない あぶない nguy hiểm
きけん nguy hiểm
うい あやうい nguy hiểm
害 きがい làm hại
きき khủng hoảng
篤 きとく tình trạng nguy kịch

2. 険 : Hiểm

Cách đọc theo âm Onyomi : ケン

Cách đọc theo âm Kunyomi : けわ_しい

Cách Nhớ:

Một người () đang nhìn 1 ngọn núi dốc đứng

Các từ thường gặp:

きけん nguy hiểm
しい けわしいやま một ngọn núi dốc đứng
ぼうけん phiêu lưu
ほけん bảo hiểm
な けんあくな cực xấu

3. 拾 : Thập

Cách đọc theo âm Onyomi : シュウ, ジュウ

Cách đọc theo âm Kunyomi : ひろ_う

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 拾, 捨, 戻

Tôi đã nhặt được 10.000 yên từ thùng rác

Các từ thường gặp:

う ひろう nhặt
しゅうとくぶつ đồ nhặt được

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 続, 辞, 投

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 公, 園, 込

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 捨, 戻 , 吸

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: