Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宅, 祭, 平

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宅, 祭, 平

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宅, 祭, 平 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 宅 : Trạch

Cách đọc theo âm Onyomi : タク

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宅, 祭, 平

Tôi thích sống trong ngôi nhà tôi

Các từ thường gặp:

おたくnhà của ai đó
きたくvề nhà
じたくnhà tôi
じゅうたくnhà ở
便 たくはいびん dịch vụ giao hàng tận nhà
しゃたくnhà ở của công ty

2. 祭 : Tế

Cách đọc theo âm Onyomi : サイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まつ_る

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 祭, 平, 和

trong ngày lễ hội , thịt được cung cấp trên bệ thờ.

Các từ thường gặp:

り/ まつり/さい lễ hội
さいじつ ngày nghỉ quốc gia
がくえんさい ngày hội trường
り なつまつり lễ hội mùa hè
る まつる dâng cúng, đặt tại nơi an toàn

3. 平 : Bình

Cách đọc theo âm Onyomi : ヘイ, ビョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : たいら, ひら

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 平, 和, 戦

Giờ thì cái bập bênh cân bằng

Các từ thường gặp:

ひらび ngày thường trong tuần
らな たいらな bằng phẳng
へいわ hòa bình
へいせい năm Bình Thành
へいきん trung bình
こうへい công bằng
びょうどう bình đẳng
たい ひらたい bằng phẳng

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 最, 初, 番

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 和, 戦 , 争

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 橋, 交, 申

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: