Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宅, 祭, 平

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宅, 祭, 平

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宅, 祭, 平 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 宅 : Trạch

Cách đọc theo âm Onyomi : タク

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宅, 祭, 平

Tôi thích sống trong ngôi nhà tôi

Các từ thường gặp:

お宅 おたくnhà của ai đó
帰宅 きたくvề nhà
自宅 じたくnhà tôi
住宅 じゅうたくnhà ở
宅配便 たくはいびん dịch vụ giao hàng tận nhà
社宅 しゃたくnhà ở của công ty

2. 祭 : Tế

Cách đọc theo âm Onyomi : サイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まつ_る

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 祭, 平, 和

trong ngày lễ hội , thịt được cung cấp trên bệ thờ.

Các từ thường gặp:

祭り/ まつり/さい lễ hội
祭日 さいじつ ngày nghỉ quốc gia
学園祭 がくえんさい ngày hội trường
夏祭り なつまつり lễ hội mùa hè
祭る まつる dâng cúng, đặt tại nơi an toàn

3. 平 : Bình

Cách đọc theo âm Onyomi : ヘイ, ビョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : たいら, ひら

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 平, 和, 戦

Giờ thì cái bập bênh cân bằng

Các từ thường gặp:

平日 ひらび ngày thường trong tuần
平らな たいらな bằng phẳng
平和 へいわ hòa bình
平成 へいせい năm Bình Thành
平均 へいきん trung bình
公平 こうへい công bằng
平等 びょうどう bình đẳng
平たい ひらたい bằng phẳng

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :