Học chữ Kanji bằng hình ảnh 島, 陸, 港

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 島, 陸, 港

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 島, 陸, 港 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 島 : Đảo

Cách đọc theo âm Onyomi : トオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : しま

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 島, 陸, 港

Một con chim () đậu trên một ngọn núi () trên một hòn đảo.

Các từ thường gặp:

しま đảo
はんとう bán đảo
れっとう quần đảo
しまぐに quốc đảo
とうみん người trên đảo
むじんとう hoang đảo

2. 陸 : Lục

Cách đọc theo âm Onyomi : リク

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 陸, 港, 橋

Trên vùng đất này, bạn chỉ có thể nhìn thấy một trạm xe bus

Các từ thường gặp:

たいりく lục địa
りく đất
ちゃくりく đổ bộ, chạm đất
じょうりく lên bờ
軍 りくぐん lục quân
りくじょう trên lục địa

3. 港 : Cảng

Cách đọc theo âm Onyomi : コオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : みなと

Cách nhớ chữ 港 :
Cách nhớ chữ Kanji 港
Hãy gặp nhau (共) ở cảng

Các từ thường gặp:

くうこう sân bay
みなと bến cảng
こうべこう cảng Kobe
みなとまち thành phố cảng

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 最, 初, 番

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 和, 戦 , 争

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 橋, 交, 申

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: