Học chữ Kanji bằng hình ảnh 急、開、閉

Học chữ Kanji bằng hình ản急、開、閉Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Cấp : 急

Cách đọc theo âm Onyomi: きゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi: いそ

Cách Nhớ:

Cap

Nếu gấp gáp lên có thể kịp được.

Các từ thường gặp:

に(きゅうに): Đột nhiên

ぐ(いそぐ): Vội vã

(きゅうこう): (Tàu) cao tốc

(とっきゅう): (Tàu) siêu tốc

(しきゅう): Ngay lập tức

(きんきゅう): Khẩn cấp

(きゅうきゅうしゃ): Xe cấp cứu

(きゅうよう): Việc gấp

 

2)Khai : 開

Cách đọc theo âm Onyomi: かい

Cách đọc theo âm Kunyomi: あ, ひら

Cách Nhớ:

Khai

Hai người ra mở cổng.

Các từ thường gặp:

く(く): (cái gì đó) mở

ける(ける): Mở ( cái gì đó)

く(ひらく): Mở ( cái gì đó)

する(かいしする): Bắt đầu

(かいてん): Mở cửa hàng

(こうかい): Công khai

(かいかいしき): Lễ khai mạc

3)Bế : 閉

Cách đọc theo âm Onyomi:  へい

Cách đọc theo âm Kunyomi: し, と

Cách Nhớ:

Be^

Một người ra khóa cửa.

Các từ thường gặp:

まる(まる): (Cái gì đó) đóng lại.

める(める): Đóng ( cái gì đó ) lại

じる(じる): Đóng ( cái gì đó ) lại

(へいかいしき): Lễ bế mạc

(へいてん): Đóng cửa

鎖(へいさ): Phong tỏa, đóng cửa

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :
Học chữ Kanji bằng hình ảnh 研、究、留

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 知、終、石

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 試、引、思

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: