Học chữ Kanji bằng hình ảnh 押、字、式

Học chữ Kanji bằng hình ản押、字、式Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Áp : 押

Cách đọc theo âm Onyomi: おう

Cách đọc theo âm Kunyomi: お

Cách Nhớ:

Ap

Tôi đẩy cái biển.

Các từ thường gặp:

す(す):Đảy, nhấn

*れ(しいれ): Tủ chèn (trong tường)

さえる(さえる): Giữ

す(しだす): Đẩy ra

*する(おうしゅうする): Tịch thu, giữ ( chứng cứ)

 

 

2)Tự : 字

Cách đọc theo âm Onyomi: じ

Cách đọc theo âm Kunyomi: あざ

Cách Nhớ:

Tu.

Một đứa trẻ học chữ trong nhà.

Các từ thường gặp:

(じ): Chữ

(かん): Chữ kanji

(も): Chữ, văn tự, chữ cái

(みょう): Họ

(すう): Chữ số

(しゅう): Học viết chữ

(かつ): Chữ in

ローマ(ローマ): Chữ la tinh

3)Thức : 式

Cách đọc theo âm Onyomi:  しき

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Thuc

Đây là lễ kết hôn của tôi.

Các từ thường gặp:

(にゅうがくしき): Lễ nhập trường

(けっこんしき): Lễ thành hôn

(しき): Lễ, nghi thức

な(せいしきな): Chính thức

(ようしき): Kiểu Âu

(わしき): Kiểu nhật

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :
Học chữ Kanji bằng hình ảnh 研、究、留

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 知、終、石

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 試、引、思

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: