Học chữ Kanji bằng hình ảnh 有、医、始

Học chữ Kanji bằng hình ản有、医、始Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Hữu : 有

Cách đọc theo âm Onyomi: ゆう,う

Cách đọc theo âm Kunyomi: あ

Cách Nhớ:

Huu

Mặt trăng ()có tồn tại mà không ai chạm tới.

Các từ thường gặp:

な(ゆうめいな): Nổi tiếng

る(る): Có, tồn tại

(ゆうりょう): Có phí

な(ゆうりな): Có lợi

な(ゆうこうな): Hữu hiệu

な(ゆうのうな): Tài năng

い(りがたい): Cảm ơn

(む): Có hay không có

 

2)Y : 医

Cách đọc theo âm Onyomi: い

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Y

Bác sĩ trị người bệnh bị tên bắn.

Các từ thường gặp:

(しゃ): Y tá

(がく): Y học

(はしゃ): Bác sĩ nha khoa

(いん): Y viện

(りょう): Trị liệu

(し): Bác sĩ

(やくひん): Sản phẩm y dược

3)Thủy : 始

Cách đọc theo âm Onyomi: し

Cách đọc theo âm Kunyomi: はじ

Cách Nhớ:

Thuy

Khi tôi bắt đầu đứng lên bệ ()nói thì cô ấy ()nhìn tôi.

Các từ thường gặp:

める(はじめる): Bắt đầu ( tha động từ)

まる(はじまる): Bắt đầu(Tự động từ)

する(かいする): Bắt đầu ( cái gì đó)

(じゅう): Từ đầu tới cuối

(はつ): Chuyến tàu đầu tiên

な(げんてきな): Nguyên thủy

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 近、重、軽

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 習、漢、遠

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 氏、紙、羽

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: