Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7 : Chào các bạn trong bài học hôm nay Tự học online xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 5 theo giáo trình Minna no nihongo.

Về cách thức học, chắc các bạn đã quen với cách tự học, các bạn hãy làm theo cách đã làm trong bài 1 và bài 2. Tự học online xin cung cấp thêm video để các bạn tham khảo thêm. Nội dung tóm tắt của video, các bạn xem ở phía dưới :

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7

Mời các bạn xem các bài học khác trong chuyên mục : Tự học minna no nihongo

Ngữ pháp trong bài Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7

Mẫu câuÝ nghĩa – cách dùngVí dụ
N ( công cụ/phương tiện)でVlàm gì bằng Nはしでたべます。
Ăn cơm bằng đũa.
“từ/câu”は~ですか。dùng để hỏi từ hay câu này nói như thế nào
bằng 1 ngôn ngữ khác.
「ありがとう」はですか。
Cảm ơn trong tiếng Anh là gì thế?
「thank you」です。
Là “thank you”.
N( người) にあげます、かします
おしえます
N được cho/tặng,cho vay…cái gì từ người
khác
さんはさんに
あげました。
Yamada đã cho Kimura hoa.
N (người)にもらいます、かります
ならいます。
N được nhận, vay…cái gì từ người
khác
さんはさんに
もらいました。
Kimura đã nhận hoa từ Yamada.
もうVました。Đã làm gì chưa? Nếu rồi thì trả lời [もうV] nếu chưa thì trả lời [まだです]もうごをたべましたか。
Bạn đã ăn cơm chưa?
はい、たべました(いいえ、まだ
です)。
Vâng tôi đã ăn rồi/ Chưa tôi vẫn chưa ăn.

Phần từ vựng và Kanji, các bạn vui lòng xem tại bài tóm tắt sách mina no nihongo trang 7 nhé 😉

Trên đây là nội dung tóm lược bài Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 7. Nếu trong quá trình học có gì không hiểu, các bạn hãy comment phía dưới bài viết nhé 🙂

Mời các bạn xem các bài học khác trong chuyên mục : Tự học minna no nihongo hoặc học tiếp Bài 8

Chúc các bạn học tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :