Học chữ Kanji bằng hình ảnh 業、薬、太

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 業、薬、太Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Nghiệp : 業

Cách đọc theo âm Onyomi: ぎょう, ごう

Cách đọc theo âm Kunyomi: わざ

Cách Nhớ:

Nghiep

Giữ cừu trong hàng rào là việc của tôi.

Các từ thường gặp:

(こうぎょう): Công nghiệp

(じゅぎょう): Lớp học

(そつぎょう): Tốt nghiệp

(しょくぎょう): Nghề nghiệp

(きぎょう): Doanh nghiệp

(えいぎょうちゅう): Đang kinh doanh

(じごうじとく): Tự làm tự chịu

(のうぎょう): Nông nghiệp

 

2)Dược : 薬

 

Cách đọc theo âm Onyomi: やく

Cách đọc theo âm Kunyomi: くすり

Cách Nhớ:

Duoc

Dùng loại cỏ thuốc này để phê cùng bọn tớ nào.

Các từ thường gặp:

(くすり): Thuốc

(くすりや): Hiệu thuốc

(のうやく): Nông dược, thuốc trừ sâu

(やっきょく): Hiệu thuốc

(くすりゆび): Ngón đeo nhẫn

(かぜぐすり): Thuốc cảm

(やくがく): Khoa học về thuốc

3)Thái : 太

Cách đọc theo âm Onyomi:  たい, た

Cách đọc theo âm Kunyomi: ふと

Cách Nhớ:

Thai

Đoạn gỗ thật dầy.

Các từ thường gặp:

い(ふとい): Dày

る(ふとる): Béo

陽(たいよう): Mặt trời

鼓(たいこ): Trống nhật

(こうたいし):hoàng thái tử

(たいへいよう): Thái bình dương

(まる): Đoạn gỗ

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 押、字、式

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 急、開、閉

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歩、送、洗

 

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: