Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歌、自 、転

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歌、自 、転Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)CA : 歌

Cách đọc theo âm Onyomi:  か

Cách đọc theo âm Kunyomi: うた

Cách Nhớ:

84

Mọi người ()đang hát với cái miệng ()mở rộng.

Các từ thường gặp:

(うた): Bài hát

う(うたう): Hát, ca hát

(かしゅ): Ca sỹ

(かし): Ca từ, lời bài hát

(たんか): Đoản ca (tanka-bài thơ Nhật gồm có 31 âm tiết)

(こっか): Quốc ca

(こうか): Hiệu ca ( bài hát của trường)

 

2)TỰ : 自

Cách đọc theo âm Onyomi:  じ, し

Cách đọc theo âm Kunyomi: みずか

Cách Nhớ:

85

Ở nhật bản, chỉ tay vào cái mũi nghĩa là “tự mình”.

Các từ thường gặp:

(じぶん): Bản thân, mình

(じてんしゃ): Xe đạp

(じどうしゃ): Xe máy , ô tô

(じゆう): Tự do

ら(みずから): Mình (đại từ nhân xưng)

(しぜん): Tự nhiên

(じしゅ): Tự chủ

(じしゅう): Tự học, tự nghiên cứu

(じしん): Tự tin

3)CHUYỂN : 転

Cách đọc theo âm Onyomi:  てん

Cách đọc theo âm Kunyomi: ころ

Cách Nhớ:

86

Tôi ngã khỏi chiếc xe ().

Các từ thường gặp:

(じてんしゃ): Xe đạp

(うんてん): Lái xe

(うんてんしゅ): Tài xế

ぶ(ころぶ): Té, ngã

がる(ころがる): Lăn lóc, lộn nhào

ずし(かいてんずし): Bàn quay ăn sushi

(てんしょく): Chuyển nghề nghiệp

(てんこう): Chuyển trường

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 文、英 、質

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 験、宿 、題

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 台、央 、映

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: