Học chữ Kanji bằng hình ảnh 皆、彼、卒

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  皆、彼、卒Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Giai : 皆

Cách đọc theo âm Onyomi:  かい

Cách đọc theo âm Kunyomi: みな

Cách Nhớ:

giai

So sánh (比) những người trên tòa nhà màu trắng () mọi người đều giống nhau.

Các từ thường gặp:

さん(みなさん): Mọi người

(みな): Tất cả

(かいきん): Đi đủ ( không ai vắng mặt)

*(かいもく): Hoàn toàn (phủ định)

*(かいむ): Hoàn toàn không có

2)BỈ : 彼

Cách đọc theo âm Onyomi: ひ

Cách đọc theo âm Kunyomi: かれ, かの

Cách Nhớ:

bi 1

Tôi cố gắng nắm lấy tay anh ấy, nhưng anh ấy đi mất.

Các từ thường gặp:

(かれ): Anh ấy

ら(かれら): Họ

(かのじょ): BẠn gái

(かれし): BẠn trai

(がん): Bờ kia, tuần cuối xuân đầu hạ

 

3)Tốt : 卒

Cách đọc theo âm Onyomi:  そつ

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

tot

Tròn 10 () người() đã tốt nghiệp.

Các từ thường gặp:

(そつぎょう): Tốt nghiệp

(そつぎょうしき): Lễ tốt nghiệp

(そつぎょうせい): Sinh viên tốt nghiệp

(だいそつ): Đã tốt nghiệp đại học

論(そつろん): Luận văn tốt nghiệp

(しんそつ): Mới tốt nghiệp

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 授、徒、練

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 定、比、受

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 違、役、決

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: