Học chữ Kanji bằng hình ảnh 考、死、光

Học chữ Kanji bằng hình ản考、死、光Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Khảo : 考

Cách đọc theo âm Onyomi: こう

Cách đọc theo âm Kunyomi: かんが

Cách Nhớ:

Khao

Tôi nghĩ về lý do người ra già đi.

Các từ thường gặp:

える (かんがえる): Nghĩ

え(かんがえ): Ý tưởng

(かんがえかた): Cách suy nghĩ

(さんこう): Tham khảo

慮する(こうりょする): Xem xét

(こうこがく): Khảo cổ học

(さんこうしょ): Sách tham khảo

 

2)Tử : 死

Cách đọc theo âm Onyomi: し

Cách đọc theo âm Kunyomi: し

Cách Nhớ:

Tu 2

Anh có biết cuốn tiểu thuyết ‘tahichi’ không!

Các từ thường gặp:

ぬ(ぬ): Chết

(たい): Xác chết

(ひっ): Quyết tử

亡(ぼう): Tử vong

(あんらく): Chết an lạc

(しゃ): Người chết

 

3)Quang : 光

Cách đọc theo âm Onyomi: こう

Cách đọc theo âm Kunyomi: ひかり, ひか

Cách Nhớ:

Quang

Đây là hình ánh sáng mặt trời.

Các từ thường gặp:

(ひかり): Ánh sáng

る(ひかる): Chiếu sáng

(かんこう): Tham quan

(にっこう): Ánh sáng mặt trời

(こうけい): Phong cảnh

(こうねつひ): Chi phí chiếu sáng và sưởi ấm

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 通、進、果

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 旅、場、戸

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 風、所 、屋

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: