Học chữ Kanji bằng hình ảnh 談, 案, 内

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 談, 案, 内

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 談, 案, 内 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 談 : Đàm

Cách đọc theo âm Onyomi : ダン

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 談, 案, 内

Hãy nói chuyện gần đống lửa ().

Các từ thường gặp:

する そうだんする trao đổi
じょうだん nói đùa
 ざだんかい hội nghị bàn tròn
かいだん hội đàm, hội thảo
こんだんかい hội nghị bàn tròn
ざつだん tán gẫu
たいだん phỏng vấn

2. 案 : Án

Cách đọc theo âm Onyomi : アン

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

chu kanji an

Bên cạnh cái cây (), tôi ngồi dự trù kế hoạch.

Các từ thường gặp:

する あんないする hướng dẫn
あん đề án, phương án
あんがい bất ngờ, ngoài dự tính
とうあんようし tờ giấy trả lời (bài thi)
ていあん đề án
あんのじょう đúng như dự định
めいあん ý tưởng tốt

3. 内 : Nội

Cách đọc theo âm Onyomi : ナイ, ダイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : うち

Cách Nhớ:

chu kanji noi

Một người () đang ở trong một cái hộp lớn

Các từ thường gặp:

する あんないする hướng dẫn
じゅうにちいない trong ngày 10
かない vợ
くぬち trong nước
うち bên trong
ないか nội khoa, khoa nội
ないよう nội dung
けいだい trong khu vực đền

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 億, 点, 階

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 済, 法, 律

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 段, 号, 倍

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: