Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、駅

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、駅Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、駅

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục học Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)VIỆN : 院

Cách đọc theo âm Onyomi:  いん

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Sau khi khỏe lên thì sẽ rời bệnh viện trở về nhà

Các từ thường gặp:

(びょういん):Bệnh viện

する(にゅういんする):Nhập viện

(だいがくいん):Tốt nghiệp

(だいがくいんせい):  Sinh viên tốt nghiệp

退する(たいいんする):Xuất viện

(いいん):Y viện

(びよういん):Thẩm mỹ viện

2)KHỞI : 起

Cách đọc theo âm Onyomi:  き

Cách đọc theo âm Kunyomi: お

Cách Nhớ:

Tôi sẽ chạy vì tôi ngủ dạy muộn

Các từ thường gặp:

きる(おきる):Thức dậy,ngủ dậy

こす(おこす):Đánh thức

こる(おこる):Thoát ra khỏi

する(きりつする):Đứng lên

(きしょう):Sự thức dậy

源(きげん):gốc rễ,gốc tích

する(きぎょうする):khởi nghiệp

3)DỊCH : 駅

Cách đọc theo âm Onyomi:  えき

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、駅

Ở nhà ga,có con ngựa và một người đang mang hành lý

Các từ thường gặp:

(えき):Ga,nhà ga

(とうきょうえき):Ga tokyo

(えきいん):Nhân viên nhà ga

(えきまえ):Phía trước nhà ga

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 入、店、町

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 休、銀、読

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 走、貝、病

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :