Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. : Tế

Cách đọc theo âm Onyomi : サイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : さわ

Cách nhớ chữ
Học chữ Kanji bằng hình ảnh 際 関 係
Lễ hội (祭) là 1 dịp đặc biệt cho mọi người

Các từ thường gặp:

国際 こくさい quốc tế

国際化 こくさいか quốc tế hóa

~ さい khi ~

交際 こうさい giao tế, quan hệ thân thiết

実際 じっさい thực tế

際立つ きわだつ nổi bật

間際 まぎわ ngay trước

2. : Quan

Cách đọc theo âm Onyomi : せき

Cách đọc theo âm Kunyomi : かん

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 関, 係, 義

Để tạo mối quan hệ tốt, tôi đãn mang quà tới đợi ở cổng ()

Các từ thường gặp:

関係 かんけい mối quan hệ

国際関係 こくさいかんけい quan hệ quốc tế

関心 かんしん Quan tama

関東 かんとう Vùng Kanto (Tokyo và khu vực Quanh Tokyo)

関西 かんさい Vùng Kansai (Kyoto, Osaka và khu vực xung quanh)

関取 せきとり vật sumo

玄関 げんかん hành lang

税関 ぜいかん hải quan

3. : Hệ

Cách đọc theo âm Onyomi : ケイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : かかり, かか_る

Cách Nhớ:

Con người liên kết với nhau như cuộn chỉ

Các từ thường gặp:

関係 かんけい mối quan hệ

国際関係 こくさいかんけい quan hệ quốc tế

係り かかり liên quan

係員 かかりいん người phụ trách

人間関係 にんげんかんけい quan hệ con người

無関係 むかんけい không có quan hệ

係る かかる có liên quan

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *