Học chữ Kanji bằng hình ảnh 際 関 係

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 際 関 係

Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 際 : Tế

Cách đọc theo âm Onyomi : サイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : さわ

Cách nhớ chữ 際:
Học chữ Kanji bằng hình ảnh 際 関 係
Lễ hội (祭) là 1 dịp đặc biệt cho mọi người

Các từ thường gặp:

こくさい quốc tế

こくさいか quốc tế hóa

~ さい khi ~

こうさい giao tế, quan hệ thân thiết

じっさい thực tế

つ きわだつ nổi bật

まぎわ ngay trước

2. 関 : Quan

Cách đọc theo âm Onyomi : せき

Cách đọc theo âm Kunyomi : かん

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 関, 係, 義

Để tạo mối quan hệ tốt, tôi đãn mang quà tới đợi ở cổng ()

Các từ thường gặp:

かんけい mối quan hệ

こくさいかんけい quan hệ quốc tế

かんしん Quan tama

かんとう Vùng Kanto (Tokyo và khu vực Quanh Tokyo)

西 かんさい Vùng Kansai (Kyoto, Osaka và khu vực xung quanh)

せきとり vật sumo

げんかん hành lang

ぜいかん hải quan

3. 係 : Hệ

Cách đọc theo âm Onyomi : ケイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : かかり, かか_る

Cách Nhớ:

Con người liên kết với nhau như cuộn chỉ

Các từ thường gặp:

かんけい mối quan hệ

こくさいかんけい quan hệ quốc tế

り かかり liên quan

かかりいん người phụ trách

にんげんかんけい quan hệ con người

むかんけい không có quan hệ

る かかる có liên quan

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 億, 点, 階

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 済, 法, 律

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 段, 号, 倍

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: