Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 30

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 30Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 30.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 30. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 30

Dạng bài :

キーワードをつけよう!: Hãy tìm từ khóa!

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

たちのしているのかよくわからないですよね。
に。インターネットの掲板のみなんかると、宇宙のようなものがありますよ。それにしても、たちはしいのようにしていますよね。
:ええ、でも、どれだけそういうっていくんでしょうか。たいていはえていきますよね。
:ええ、でもコンピュータなんかは、しなくてはいけなくてでしょうね。

1.たちはしいをしている。
2.たちは、掲板などでしい使ってしている。
3.Aたちのがよくわからないが、Bはよくしている。
4.インターネットの掲板に宇宙のようなみをしている。
5.Bはコンピュータだとっている。

Từ khó trong bài :

板:bảng tin, bảng thông báo
む:viết
:dụng ngữ, thuật ngữ

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Thầy giáo A: Cuộc nói chuyện của học sinh dạo này tôi không hiểu là chúng đang nói chuyện về gì cả.
Thầy giáo B: Đúng thật. Hễ tôi nhìn thấy việc viết trên bảng thông báo trên Internet thì có những thứ giống như cuộc nói chuyện của người ngoài hành tinh vậy. Dù vậy nhưng người trẻ bây giờ đang tạo ra những từ mới nhiều như núi vậy nhỉ.
Thầy giáo A: Đúng vậy, nhưng liệu những từ đó sẽ còn lại được bao nhiêu. Thường thì chúng sẽ biến mất đi nhỉ.
Thầy giáo B: Đúng vậy nhưng những thuật ngữ trong máy tính thì không thể thêm lần lượt vào từ điển được, nguy to đấy nhỉ.

1. Học sinh dạo này đang nói những đoạn hội thoại có nội dung khó.
2. Người trẻ thì thường dùng từ ngữ mới để nói chuyện ở trên các bảng tin.
3. Thầy giáo A không hiểu rõ lắm những đoạn nói chuyện của học sinh nhưng thầy giáo B thì hiểu rõ.
4. Có những người đang viết như người ngoài hành tin trên bảng thông báo ở trên Internet.
5. Thầy giáo B nghĩ là cần thiết khi cho những thuật ngữ trên máy tính vào trong từ điển.

Lựa chọn đáp án

1. Sai vì không phải là học sinh nói những đoạn hội thoại có nội dung khó mà là dùng những từ khó hiểu.
2. Đúng vì có thông tin như vậy. Thầy B nói rằng:”Hễ tôi nhìn thấy việc viết trên bảng thông báo trên Internet thì có những thứ giống như cuộc nói chuyện của người ngoài hành tinh vậy.”
3. Sai bởi vì cả 2 thầy giáo đều không hiểu.
4. Đúng bởi vì thầy B đã nói vậy.
5. Sai vì ngược lại, thầy giáo B cho rằng không thể cho vào từ điển được, sẽ nguy to.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 29

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 30. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :