You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Luyện tập chữ Hán N3 bài 5

Luyện tập chữ Hán N3 bài 5

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 5 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 34 tới chữ Hán thứ 41. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 5

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 5

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

えるように(a.  b. )にる。

Đáp án
a. . Giải thích : (madogawa) có nghĩa là phía cửa sổ, chỗ ngồi gần cửa sổ

この(a.  b. )です。

Đáp án
b. . Giải thích : (shitei) có nghĩa là sự chỉ định (chỗ ngồi được chỉ định)

は(a. 2  b. 2 )です。

Đáp án
a. 2 . Giải thích : (bansen) có nghĩa là tuyến số ~ (2 : tuyến số 2)

この(a.  b. )です。

Đáp án
a. . Giải thích : (nenjuumukyuu) có nghĩa là (cửa hàng) mở cửa quanh năm

の(a.  b. )をく。

Đáp án
b. . Giải thích : (riyuu) có nghĩa là lý do

(a.  b. )をける。

Đáp án
b.

(a.  b. )をえる。

Đáp án

(a.  b. )をる。

Đáp án
a. . Giải thích : (douro) có nghĩa là con đường

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

パーティーにする。

1. しゅっせき 2. しゅせき

Đáp án
1. しゅっせき. Giải thích : có nghĩa là sự tham dự

くて

1. ゆみ 2. ゆび

Đáp án
2. ゆび. Giải thích : có nghĩa là ngón tay

のきっぷをう。

1. じゅうゆせき 2. じゆうせき

Đáp án
2. じゆうせき. Giải thích : có nghĩa là chỗ ngồi tự do

がならんでいる。

1. りょうがわ 2. りょうかわ

Đáp án
1. りょうがわ. Giải thích : có nghĩa là hai bên, hai phía

ここはです。

1. ちていせき 2. していせき

Đáp án
2. していせき. Giải thích : có nghĩa là chỗ ngồi đã được đăng ký trước, được đặt trước

さんはです。

1. けっせき 2. くうせき

Đáp án
1. けっせき. Giải thích : có nghĩa là vắng mặt

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

ふあんていだ。

1.  2.

Đáp án
2. . Giải thích : có nghĩa là không ổn định, thất thường

つうろをおかないでください。

1.  2.

Đáp án
1. . Giải thích : có nghĩa là đường đi, lối đi giữa các dãy ghế (trong nhà thờ, rạp hát, xe buýt…)

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 5. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: