You dont have javascript enabled! Please enable it!

Ngữ pháp ばかりだ – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp ばかりだ Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp ばかりだ - Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp ばかりだ. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp ばかりだ。

Cấu trúc ngữ pháp : ばかりだ。

Cách chia :

Vるばかりだ。

Ý nghĩa và cách dùng :

cứ ( chỉ sự biến đổi theo chiều hướng xấu), toàn

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

がるばかりだ。
況はするばかりだ。vật giá cứ tăng lên.
Tình trạng cứ xấu đi.

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp ばかりだ. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: