Ngữ pháp N4 bài 9

Ngữ pháp N4 bài 9
Ngữ pháp N4 bài 9

Mời các bạn học tiếp 5 cấu trúc ngữ pháp N4 bài 9 theo sách Shin Kanzen master.

Ngữ pháp N4 bài 9

Cấu trúc số 41

~にくい~

Cách chia :

Vます (bỏ ます)+にくい

Giải thích ý nghĩa :

khó làm gì,  にくい chia như tính từ đuôi い

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.その(しごと)はやりにくい。
Công việc đó rất khó làm.

2.その条(じょうけん)なら(おど)りにくい
Với điều kiện như thế thì rất khó múa được.

Cấu trúc số 42

~によると、~そうです

Cách chia :

N+によると

Giải thích ý nghĩa :

theo như…thì nghe nói là…
dùng để thể hiện lại thông báo, nội dung đã nhận được
trong đó không bao hàm cảm xúc của người nói
có thể thay によれば cho によると và có thể thay そうです bằng ようです/らしい

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(かれ)の(はなし)によると、あいつは(けっこん)したそうです。
Theo lời của anh ấy thì hắn ta hình như đã kết hôn rồi.

  1. ニュースによれば、(しゅしょう)はなくなったようです。
    Theo thời sự thì hình như thủ tướng đã mất rồi.

Cấu trúc số 43

~のに

Cách chia :

V(thể ngắn)+ のに

Giải thích ý nghĩa :

để làm gì, dùng làm gì

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.このはさみは(かみ)を(き)るのに使(つか)います。
Cái kéo này dùng để cắt giấy.
2.この宿(しゅくだい)を(しあ)げるのに2(じかん)が(ひつよう)です。
Để hoàn thành xong chỗ bài tập này cần 2 tiếng đồng hồ.

Cấu trúc số 44

~ば~ほど~

Cách chia :

Động từ thể khả năng bỏ る + ば~Vる+ほど~
Aい(bỏ い)+ければ~Aいほど
A(な)bỏ N + ならば

Giải thích ý nghĩa :

càng…càng
thể hiện sự biến đổi tương ứng giữa 2 vế, phải sử dụng cùng loại
từ cùng là tính từ hoặc cùng là động từ

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.よくべんきょうすればするほどじょうずになっている。
Càng chăm học thì càng giỏi.

2.すべてのものには(たか)ければ(たか)くほどいいと(い)えません。
Không thể mói tất cả mọi thứ đều càng đắt càng tốt được.

Cấu trúc số 45

~ばあいに~

Cách chia :

Vる+ばあいに
Vのばあいに

Giải thích ý nghĩa :

trong trường hợp, trong tình huống
thể hiện tình huống giả định

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

1.(ちこく)する(ばあい)に(れんらく)してくれる。
Trong trường hợp bị muộn hãy liên lạc cho tôi.

2.(じしん)の(ばあい)に机(つくえ)のしたに隠(かく)れてください。
Trong trường hợp có động đất hãy trốn dưới gầm bàn.

Trên đây là nội dung 5 cấu trúc ngữ pháp N4 bài 9. Mời các bạn tiếp tục học bài tiếp theo tại đây : ngữ pháp N4 bài 10. Hoặc quay trở lại danh mục tổng hợp : ngữ pháp N4.

Chúc các bạn luyện thi N4 hiệu quả !

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: